Referent za studentska pitanjaMahmud Rizvanović
Radno vrijeme07:30 – 16:00
Radno vrijeme sa studentima10:00 – 14:00
Adresa
E-mail
Telefon
Travnička cesta 1, 72000 Zenica
studentskasluzba.fipn@unze.ba
032 401 831 lok. 105

Studentska služba vrši slijedeće poslove:

 • vođenje matične knjige studenata,
 • priprema ugovora o studiranju,
 • obavljanje poslova iz domena studentskih poslova pri otvaranju I., II. i III. ciklusa studija,
 • davanje usmenih i telefonskih informacija po određenim pitanjima,
 • izdavanje isprava i uvjerenja studentima,
 • vršenje prijema dokumentacije predviđene konkursom,
 • vršenje klasifikacije i pregleda prispjelih dokumenata,
 • upisivanje studenata,
 • poslovi ovjere semestra i upisa u naredni semestar,
 • pripremanje materijala za priznavanje ispita putem komisije,
 • otvaranje dosijea studenata,
 • sačinjavanje spiskova studenata po godinama, štampanje i distribuciju istih nastavnom osoblju,
 • pripremanje izvoda iz nastavnog programa po godinama,
 • upravljanje podacima o svim studentima i ispitima u Studentskom informacionom sistemu (ISSS),
 • izrada izvještaja iz domena rada studentskih poslova za potrebe organa fakulteta, katedri, Univerziteta, Zavoda za statistiku, općinskih organa i drugih ustanova,
 • obavljanje poslova u pripremi za štampanje diploma i dodataka diplomi,
 • učestvovanje u pripremi i organizaciji promocije studenata,
 • drugi poslovi po nalogu dekana i sekretara fakulteta.