Na fakultetu djeluju sljedeće katedre:

  • Katedra za hemiju i fiziku
  • Katedra za metalurgiju neželjeznih metala i ljevarstvo
  • Katedra za plastičnu preradu
  • Katedra za metalne materijale
  • Katedra za nemetalne materijale
  • Katedra za gvožđe i čelik
  • Katedra za zaštitu životne i radne sredine