Doktorski studij iz tehničkih nauka na Univerzitetu u Zenici zajednički organizuju Fakultet inženjerstva i prirodnih nauka, Mašinski fakultet i Politehnički fakultet. Planirani doktorski studij pokriva naučne oblasti koje se izučavaju na tri navedena fakulteta. Prema Nastavnom planu i programu zajedničkog studija nastava se izvodi po sljedećim modulima:

  • Metalurško inženjerstvo
  • Inženjerstvo materijala (metalni i nemetalni materijali)
  • Hemijsko inženjerstvo
  • Konstruiranje i razvoj proizvoda
  • Metrologija i automatizacija
  • Obnovljivi izvori energije
  • Održavanje
  • Proizvodne tehnologije i sistemi
  • Građevinarstvo
  • Softversko inženjerstvo

Studij traje tri godine i vrednuje se sa 180 ECTS bodova.

Informacioni paket za studente
Nastavni plan i program
Nastavnički tim
Termin-plan ispita jul-septembar 2024.

Nastavni plan i program za
modul Softversko inženjerstvo