Doktorski studij iz tehničkih nauka na Univerzitetu u Zenici zajednički organizuju Fakultet inženjerstva i prirodnih nauka, Mašinski fakultet i Politehnički fakultet. Planirani doktorski studij pokriva naučne oblasti koje se izučavaju na tri navedena fakulteta. Prema Nastavnom planu i programu zajedničkog studija nastava se izvodi na sljedećim studijskim programima (modulima):

–   Metalurško inženjerstvo
– Inženjerstvo materijala (metalni i nemetalni materijali)
–    Hemijsko inženjerstvo
–    Konstruiranje i razvoj proizvoda
–    Metrologija i automatizacija
–    Obnovljivi izvori energije
–    Održavanje
–    Proizvodne tehnologije i sistemi
–    Građevinarstvo

Studij traje tri godine i vrednuje se sa 180 ECTS bodova.