Misija

Misija Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka, kao naučno-obrazovne institucije pozicionirane u statusu organizacione jedinice Univerziteta u Zenici, je da uz stalno inoviranje nastavnih sadržaja, primjenu savremenih metoda i tehnika edukacije i kroz istraživački proces, obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti tehničkih nauka: metalurgije, metalnih materijala, nemetalnih materijala, hemijskog inženjerstva, zaštite okoliša, te zaštite na radu i zaštite od požara, sposobne da budu lideri u razvoju industrije Kantona, regiona i šire. 

Obrazovanje na Fakultetu inženjerstva i prirodnih nauka obuhvata čitav spektar razvoja moderne i savremene tehnologije usklađene sa trendovima regiona, je dobro postavljeno za praktičnu profesiju, ali i kao osnova za djelotvorne kreativne radove.

Obrazovanje na fakultetu je u kontinuiranom procesu usklađivanja s evropskim trendovima.

Uloga Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka je i da osmisli, ispita i razvije inovacije u oblasti inženjerskih odnosno tehničkih nauka kao i da kroz naučno-tehničku podršku pomaže razvoj kantona i Bosne i Hercegovine.

Usklađivanje s trendovima sastoji se u neprekidnom i sistemskom radu na unapređenju svih oblasti osiguranja kvaliteta rada (studijski programi, nastava, istraživanje, vrednovanje studenata, udžbenici, resursi, nenastavna podrška, proces upravljanja), podizanje efikasnosti u obrazovnom procesu, povezivanje obrazovne, naučno-istraživačke i stručne djelatnosti, kao i izgradnji i unapređenju unutrašnje organizacije.

Vizija

Vizija Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka u Zenici je da se razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju priznatu po svojim naučno-istraživačkim dostignućima i dostignućima svršenih studenata i postdiplomaca u oblastima studijskih programa kroz sticanje znanja, vještina i osposobljavanje studenata za samostalan rad.

Namjera je da fakultet osposobi lidere koji će voditi napredak industrije naše zemlje i regiona, mlade stručnjake sposobne da se uključe u saradnju i nastavak edukacije na univerzitetima u cijelom svijetu.

Ciljevi

  • Povećanje interesovanja za studije metalurgije, metalnih i nemetalnih materijala, hemijskog inženjerstva, zaštite okoliša i zaštite na radu i zaštite od požara
  • Podizanje nivoa kvalitete sva tri ciklusa studija: dodiplomskog, magistarskog i doktorskog.
  • Unapređenje nastavnih planova i programa.
  • Omogućavanje studentima da prošire svoja znanja po sopstvenom izboru i da se na taj način uže specijalizuju.
  • Prenošenje najnovijih naučnih i stručnih znanja, razvoj nauke i naučno istraživačke misli.
  • Kontinuirano stvaranje novog naučno-nastavnog kadra i usavršavanje naučnog i stručnog podmlatka.
  • Osiguranje mobilnosti i međunarodno priznanje stečenih kvalifikacija sva tri ciklusa studija.

Misija, vizija i ciljevi treba da doprinesu bržem uključivanju Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka u Zenici u evropske i svjetske naučne i naučno istraživačke trendove čime se osigurava i veliki doprinos razvoju Univerziteta u Zenici.