Biblioteka je po svojoj namjeni fakultetska i djeluje u sastavu Metalurško – tehnološki fakultet.

Funkcija biblioteke je da podržava i unapređuje naučni i naučno-istraživački rad Fakulteta.

Biblioteka nabavlja, stručno obrađuje, čuva i daje na korištenje bibliotečku građu: knjige, časopise, zbornike, standarde, diplomske radove, magistarske radove i doktorske disertacije. Publikacije su na bosanskom, engleskom, njemačkom i ruskom jeziku.

Bibliotečki fond čini 4391 bibliotečka jedinica. Biblioteka posjeduje četiri baze podataka:

 • bazu monografskih publikacija,
 • diplomskih radova,
 • magistarskih radova,
 • doktorskih diseratacija.

Od 2009. godine Biblioteka je punopravni član COBISS sistema i do sada je obrađeno 2675 bibliotečkih jedinica. Podaci o fondu biblioteke Fakulteta za metalurgiju i mateijale dostupni su preko elektronskog kataloga COBISS-a www.cobiss.net

Elektronski katalog možete pretraživati:

*osnovno pretraživanje po 3 elementa (autor, naslov ili ključna riječ), uz korištenje zvjezdice(*) kao džoker znaka.

Na adresi: www.cobiss.net dostupne su bibliografske baze podataka svih zemalja članica COBISS sistema (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija).

Svu bibliotečku građu mogu koristiti studenti članovi biblioteke, nastavno osoblje, studenti ostalih fakulteta Univerziteta u Zenici.

Biblioteka raspolaže sa čitaonicom koju mogu koristiti studenti.

 

Diplomski radovi

2018.    2017.    2016.

Magistarski radovi

2011 – 2017.    2001 – 2011.    1990 – 1999.     1980 – 1989.     1975 – 1979.

Doktorski radovi

2000 – 2010.     1990 – 1999.     1980 – 1981.     1970 – 1979.

Udžbenici i knjige

Spisak literature

Zbornici (naučno/stručnog simpozijuma “METALNI I NEMETALNI MATERIJALI: proizvodnja – osobine – primjena”)

Knjiga abstrakta MNM 2018
Knjiga abstrakta MNM 2016
Knjiga abstrakta MNM 2014
Knjiga abstrakta MNM 2012
Knjiga abstrakta MNM 2010
Knjiga abstrakta MNM 2008
Knjiga abstrakta MNM 2006

Časopisi

 • Livarski vestnik
 • ZKG International: Cement Llime-Gypsum
 • EGE: Energetika-Gospodarstvo-Ekologija-Etika
 • Ziegelindustrie internatonal
 • Advanced Enginering Materials
 • Glass Science and Technology
 • Schweissen und Schneiden
 • Practical Metalography
 • Journal of Materials Enginering
 • Gas Warme international
 • Forden und Heben
 • Keramiche zaitschrift
 • Livarski vestnik
 • Stahl und Eisen
 • Steel research
 • Hutnicke listy
 • Neue Hutte
 • Naturstein
 • Giesserei
 • Mašinstvo
 • Informacijske usluge.
 • Pozajmljivanje publikacija za korištenje van prostorija biblioteke.
 • Pozajmljivanje publikacija i ostalih vrsta građe za rad u čitaonici.
 • Pretraga elektronskih baza podataka.
 • Edukacija korisnika.
 • Student može istovremeno pozajmiti najviše 3 knjige.
 • Rok za vraćanje posuđenih knjiga je mjesec dana i može se produžiti samo ako za nju ne postoji interesovanje drugih korisnika.
 • Student u Čitaonicu može istovremeno zadužiti najviše 3 publikacija.
 • Korisnik je dužan čuvati posuđene publikacije.
 • Ukoliko korisnik izgubi ili ošteti posuđenu publikaciju dužan je u zamjenu donijeti istu, ili, u dogovoru sa bibliotekarom, zamjenu za dotičnu publikaciju.
 • Biblioteka educira sudente, kako da pretražiju elektronske baze podataka i kataloge.