Opšte informacije
Biblioteka nabavlja, stručno obrađuje, čuva i daje na korištenje bibliotečku građu kao što su knjige, časopisi, zbornici, diplomski i magistarski radovi, doktorske disertacije. Publikacije su na bosanskom, engleskom, njemačkom i ruskom jeziku.
Bibliotečki ima 4391 bibliotečkih jedinica i četiri baze podataka:
• bazu monografskih publikacija,
• diplomskih radova,
• magistarskih radova,
• doktorskih diseratacija.
Od 2009. godine Biblioteka je punopravni član COBISS sistema i do sada je obrađeno 2675 bibliotečkih jedinica. Podaci o fondu biblioteke Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka dostupni su preko elektronskog kataloga COBISSa www.cobiss.net

Usluge
Pozajmljivanje publikacija za korištenje van prostorija biblioteke.
Pozajmljivanje publikacija i ostalih vrsta građe za rad u čitaonici.
Pretraga elektronskih baza podataka.
Edukacija korisnika.
Baze
diplomski radovi
magistarski radovi
doktorski radovi
užbenici
Iz Pravilnika o radu biblioteke
Student može istovremeno pozajmiti najviše 3 knjige.
Rok za vraćanje posuđenih knjiga je mjesec dana i može se produžiti samo ako za nju ne postoji interesovanje drugih korisnika.
Student u Čitaonicu može istovremeno zadužiti najviše 3 publikacija.
Korisnik je dužan čuvati posuđene publikacije.
Ukoliko korisnik izgubi ili ošteti posuđenu publikaciju dužan je u zamjenu donijeti istu, ili, u dogovoru sa bibliotekarom, zamjenu za dotičnu publikaciju.
Biblioteka educira sudente, kako da pretražiju elektronske baze podataka i kataloge