Nastava na Fakultetu inženjerstva i prirodnih nauka je organizovana po principu 4 + 1 + 3. U ak. 2023/24. godini Fakultet nudi pet studijskih programa na I. ciklusu i tri studijska programa na II. ciklusu:

 • Metalurško inženjerstvo – I. ciklus i II. ciklus
 • Inženjerstvo materijala – I. ciklus i II. ciklus
 • Hemijsko inženjerstvo – I. i II. ciklus
 • Inženjerstvo zaštite okoliša – I. ciklus
 • Zaštita na radu i zaštita od požara – I. ciklus

Prvi ciklus studija traje osam semestara i nosi 240 ECTS bodova. U osmom semestru studenti rade diplomski rad i nakon javne odbrane diplomskog rada dobijaju zvanje diplomirani inženjer. Nakon šestog semestra studenti su obavezni da obave stručnu praksu u trajanju od dvadeset radnih rada u industrijskim pogonima ili naučno istraživačkim centrima.

Drugi ciklus traje dva semestra i nosi 60 ECTS bodova. Drugi semestar je predviđen za izradu magistarskog rada nakon čije odbrane student dobija zvanje magistra u oblasti koja se studira.

Treći ciklus je organizovan kao zajednički studio tehničkih fakulteta Univerziteta u Zenici i traje šest semestara i nosi 180 ECTS bodova.

Studenti u toku svog studiranja treba da steknu određena znanja, vještine i kompetencije iz naučnih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu. Opšte kompetencije završenika studija su biti i stanju:

 • Primjenjivati načela hemije, fizike, matematike pri identifikaciji i opisivanju inženjerskih problema.
 • Kvantitativno analizirati i procijeniti neizvjesnost rezultata.
 • Prikupiti informacije i analitički pristupiti formulaciji i rješavanju problema.
 • Prepoznati osnove fizikalnih pojmova u prirodi i identifikovati fizikalne veličine koje učestvuju u procesu koji se posmatra.
 • Ekonomično upravljati resursima i vremenom.
 • Raditi samostalno ili kao dio tima.
 • Prihvatiti odgovornost za svoje odluke.
 • Razumjeti značaj profesionalne i etičke odgovornosti inženjera.
 • Procijeniti društvene, sigurnosne i ekološke konsekvence svoga rada.
 • Izražavati se na opštem engleskom jeziku i na elementarnom nivou koristiti jezik struke.
 • Efikasno koristiti IT.
 • Cjeloživotno učiti, posebno za kontinuirani profesionalni razvoj.