PREGLED LITERATURE

Almaida Gigović-Gekić, Hasan Avdušinović: Termička obrada metala, Zbirka zadataka s teorijom

Almaida Gigović-Gekić, Hasan Avdušinović: Termička obrada metala, Praktikum s teorijom

Esad Koldžić, Jusuf Duraković, Marina Jovanović, Adnan Mujkanović: OPEKA od sirovine do gotovog proizvoda

Farzet Bikić: Zbirka zadataka iz Fizikalne hemije

Hasan Avdušinović: Željezni liv-knjiga I

Ilhan Bušatlić, Nadira Bušatlić, Nevzet Merdić, Nedžad Haračić: Osnove hemije i tehnologije Portland cementa

Ivan Vitez, Mirsada Oruč, Raza Sunulahpašić: Ispitivanje metalnih materijala, mehanička i tehnološka ispitivanja

Marina Jovanović, Adnan Mujkanović: Karakterizacija opekarskih glina

Mirsada Oruč, Fuad Begovac, Ivan Vitez, Raza Sunulahpašić: Čelik i čelični liv, podjela i označavanje

Mirsada Oruč, Raza Sunulahpašić: Ispitivanje metalnih materijala II-Defektoskopija

Mirsada Oruč, Raza Sunulahpašić: Lomovi i osnove mehanike loma

Mirsada Oruč, Raza Sunulahpašić: Materijali u građevinarstvu I

Mirsada Oruč, Raza Sunulahpašić: Nanomaterijali

Mirsada Oruč, Raza Sunulahpašić: Savremeni metalni materijali

Mirsada Oruč, Raza Sunulahpašić, Almaida Gigović-Gekić: Menadžment kvaliteta

Mirsada Oruč, Raza Sunulahpašić, Mustafa Hadžalić: Ispitivanje materijala visokozahtjevnih komponenti

Raza Sunulahpašić Mirsada Oruč: Alatni čelici i ostali alatni materijali – svojstva i primjene-

Raza Sunulahpašić, Mirsada Oruč: Superlegure

Suada Bikić:Fizika I, predavanja

Suada Bikić: Fizika II, predavanja