Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti što ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.

Inženjeri zaštite na radi itvrđuju postupke, metode i sredstva za zaštitu na radu i primjenjuju zakonska pravila na raznim područjima ljudske djelatnosti u svakodnevnim prilikama. Zaštita na radu je obavezna i propisana zakonom. I svakom preduzeću, pogotovo ako preduzeće ima više od 50 zaposlenih, poslodovac je dužan zaposliti stručnjaka za sigurnost. Kod zaštite od požara osnovni cilj programa je osposobljavanje studenata za primjenu naučnih i stručnih dostignuća u rješavanju problema zaštite od požara i za razvoj i upravljanje sistemima zaštite od požara.

Stručne kompetencije usmjerenja Zaštite na radu

Završenici studija će biti u stanju:

 • Izraditi procjene rizika, te mjere zaštite od istih.
 • Upravljati i primijeniti sistem zaštite na radu u praksi.
 • Primijeniti stečena znanja za kvalitetno osposobljavanje zaposlenika u području zaštite na radu.
 • Prepoznati potrebu za primjenu propisa i normi u području zaštite na radu.
 • Naći rješenja za rad na siguran način na svakom radnom mjestu.
 • Kvalificirati se za nastavak studija na II ciklusu.

Stručne kompetencije usmjerenja Zaštite od požara

Završenici studija će biti u stanju:

 • Prepoznati opasnosti i mjere zaštite od požara.
 • Primijeniti efikasne mjere zaštite od požara.
 • Naći rješenja za rad na siguran način na svakom radnom mjestu.
 • Primijeniti stečena znanja za kvalitetno osposobljavanje zaposlenika u području zaštite od požara,
 • Prepoznati potrebu za primjenu propisa i normi u području zaštite od požara.
 • Kvalificirati se za nastavak studija na II. ciklusu.