Fakultet inženjerstva i prirodnih nauka od 1996. godine organizuje međunarodni naučno-stručni simpozijum pod nazivom “Nemetalni anorganski materijali – proizvodnja – prerada – primjena”. Prvih pet simpozijuma su bili smotra naučne i stručne djelatnosti iz svih područja nemetalnih anorganskih materijala, koji su okupili naučnike i stručnjake sa fakulteta, instituta i iz privrede kojima su proizvodnja i prerada nemetalnih mineralnih sirovina kao i njihova primjena temeljna područja djelatnosti.

Međunarodni naučno-stručni simpozij 2006. godine se transformiše u siimpozijum pod nazivom “Metalni i nemetalni materijali – proizvodnja – osobine – primjena” proširujući svoju tematiku na oblast metalnih materijala i zaštitu radne i životne sredine i održivi razvoj. U okviru naučno – stručnog simpozijuma organizuje se plenarna sjednica (uvodni i pozivni radovi za globalne teme), usmene i poster prezentacije radova po temama skupa i po potrebi radni sastanci. Simpozijum se održava svake dvije godine.

MNM 2023

Od 27. do 28.04.2023. godine održan je 14. naučno-stručni simpozijum Metalni i nemetalni materijali – proizvodnja – osobine – primjena (MNM2023).
Na simpozijumu su prezentovana četiri plenarna predavanja i 43 rada od kojih je 26 usmeno a 17 prezentirano u formi postera.
Od ukupnog broja radova, 22 rada je bilo iz oblasti metalnih, 7 iz oblasti nemetalnih materijala i 14 radova iz oblasti zaštite radne i životne sredine i održivog razvoja.

Plenarna predavanja su održali:

Jasmina Grbović Novaković, Institut za nuklearne nauke Vinča, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu
Mirjana D. Stojanović, Inženjerska akademija Srbije, Beograd
Milan J. Adamović, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd, R Srbija

Naredni Simpozijum održat će se aprila 2025. godine.