Studijski program hemijsko inženjerstvo obrazuje inženjerski kadar koji ima svoje mjesto u mnogim industrijskim granama. Završenici ovog odsjeka mogu raditi na poslovima tehničke kontrole u industriji metalurgije, poljoprivrede, veterinarstva, prehrambene industrije, farmaceutske, naftne, drvne i kožne industrije, proizvodnje papira, građevinskog materijala i sl.

Stručne kompetencije studija Hemijsko inženjerstvo
Završenici studija će biti u stanju:

 • Primijeniti stečena teoretska znanja i matematičke vještine na rješavanje jednostavnih i složenih proračuna koji obuhvataju određene fizikalno-hemijske promjene i procese.
 • Primijeniti stečena teoretska znanja i matematičke vještine na rješavanje praktičnih problema koji uključuju izvođenje jednostavnih i složenih laboratorijskih eksperimenata čiji su ciljevi:
  • određivanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava uzoraka različitog porijekla,
  • sinteza i dobivanje različitih organskih i neorganskih spojeva i elemenata, utvrđivanje različitih ravnotežnih, kinetičkih, termodinamičkih i drugih parametara fizičko-hemijskih procesa,
  • ispitivanje različitih vrsta korozije metala primjenjujući polarizacijske tehnike, itd.
 • Koristiti šematske, tabelarne i grafičke prikaze, i primijeniti matematičke modele pri definisanju i analizi fizičko-hemijskih procesa.
 • Rješavati materijalne i energetske bilanse unutar procesnih jedinica kao i cjelokupnih procesa, pri čemu procesnu jednicu i procesne tokove prihvata kao osnovni modul u bilansiranju i razumijevanju bilo kojeg hemijsko-tehnološkog procesa. Izvršiti detaljno i izvedbeno projektovanje u hemijskoj industriji s  naglaskom na metode i tehnike koje se pri tome koriste.
 • Ponuditi znanja vezana za direktive EU iz oblasti kontrole kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda.
 • Upravljati i voditi tehnološke procese u hemijskoj procesnoj industriji.
 • Kroz intenzivan individualni praktični rad stečena znanja i vještine primijeniti za rad u kontrolnim i istraživačkim laboratorijama.