Inženjerstvo zaštite okoliša je dinamična i sve više rastuća oblast inženjerstva koja daje odgovore na brojna pitanja vezana za zaštitu okoliša. Kompetencije inženjera zaštite okoliša proizilaze iz same definicije “Okolinsko inženjerstvo”, koja prema American Society of Civil Engineers (ASCE) iz SADa, podrazumijeva primjenu nauke, inženjerstva i principa dobre prakse za poboljšanje opšteg stanja elemenata okoliša kao što su voda, zrak i tlo. Ovaj vid inženjerstva ima za cilj osigurati čistu i zdravu vodu, zrak i tlo kroz tehnike i prečišćavanja otpadnih voda, zraka i kontaminiranog tla. Studenti završetkom studijskog programa Inženjerstvo zaštite okoliša stječu znanja iz oblasti proizvodnog i procesnog inženjerstva, prečišćavanja otpadnih voda i plinova, kontaminiranog zemljišta, monitoringa okolinskih parametara i upravljanja kvalitetom u području zaštite okoliša, principima i tehnikama mjerenja fizikalnih i hemijskih okolinskih parametara i sl.