Studijski program Inženjerstvo materijala obrazuje inženjerski kadar koji ima svoje mjesto u mnogim industrijskim granama, jer dizajniranje novog proizvoda ili tehnologije je timski rad stručnjaka različitih oblasti i u tom timu inženjer materijala djeluje kao spona između drugih tehničkih disciplina.
Inženjeri materijala su direktno uključeni u rješavanju problema kao što su trajnost proizvoda, troškovi proizvodnje, pouzdanost, odgovornost, utjecaj na okolinu, jer su svi ovi faktori povezani s izborom materijala. Pri izboru materijala za neki proizvod moraju se prvo jasno razumjeti funkcionalni zahtjevi za svaku njegovu komponentu. Prema tome, razumijevanje odnosa sirovina – proizvodnja – svojstva materijala, ispitivanje materijala i sposobnost preciznog mjerenja relevantnih svojstava materijala su glavni aspekti znanja inženjera materijala.
Naučno – nastavni proces za ovaj studijski program se odvija u dva smjera; metalni i nemetalni materijali. Teoretski dio nastave se realizuje na Fakultetu a stručna praksa se izvodi u industrijskim pogonima ili naučno-istraživačkim ustanovama.
Diplomirani inženjeri materijala bez obzira na usmjerenje su dragocjeni saradnici u vrlo specijaliziranim područjima rada, naprimjer u tehničkim zavodima za standardizaciju, u industriji vatrostalnih materijala, u inženjerskim biroima, u osiguravajućim društvima, u trgovini, obrazovanju i nauci.

Stručne kompetencije usmjerenja Metalni materijali
Završenici studija će biti u stanju:

 • Izabrati i primijeniti odgovarajuću metodu karakterizacije ili ispitivanja metalnih materijala.
 • Koristiti softvere i laboratorijsku opremu relevantnu za oblast metalnih materijala za stvaranje relevantnih rezultata.
 • Na bazi razumijevanja interakcija između hemijskog sastava, procesa obrade, mikrostrukture i svojstava izabrati metalni materijal koji će zadovoljiti specifikaciju dizajna proizvoda, odnosno konstrukcione komponente.
 • Na bazi razumijevanja interakcija između hemijskog sastava, procesa obrade, mikrostrukture i svojstava izabrati proizvodni proces za izabrani metalni materijal koji će zadovoljiti specifikaciju dizajna proizvoda, odnosno konstrukcione komponente.
 • Utvrditi ponašanje materijala u uslovima eksploatacije te procijeniti  preostali životni vijek materijala.
 • Razumjeti važnost metalnih materijala za razvoj industrije i njihovog utjecaja na razvoj ljudskog društva.
 • Razumjeti značaja održivog razvoja za postojeće resurse metalnih materijala i problema zaštite okoliša u eksploataciji resursa, proizvodnji i primjeni metalnih materijala.

Stručne kompetencije usmjerenja Nemetalni materijali
Završenici studija će biti u stanju:

 • Razumjeti značaj materijala za razvoj industrije i njihovog utjecaja na razvoj ljudskog društva.
 • Razumjeti značaj održivog razvoja za postojeće resurse materijala i problema zaštite okoliša u eksploataciji resursa, proizvodnji i primjeni materijala.
 • Na temelju razumijevanja osnovnih inžinjerskih i naučnih principa,  pravilno interpretirati povezanost između strukture, svojstava, proizvodnje i primjene materijala.
 • Na temelju  znanja iz područja prirodnih i tehničkih nauka, prepoznati i razumjeti bitna svojstva materijala.
 • Izvršiti izbor i dizajniranje nemetalnih materijala za određenu primjenu.
 • Uočiti i definisati probleme vezane za proizvodnju i primjenu nemetalnih materijala, i predložiti konkretna rješenja
 • Izvšiti izbor odgovarajućih tehnika za karakterizaciju nemetalnih materijala, provesti neka od standardnih ispitivanja, te napisati izvještaj o provedenim ispitivanjima.