U periodu od 19. do 21. oktobar 2023. godine u Boru (Srbija) održana je tradicionalna međunarodna studentska konferencija o tehničkim naukama (International Student Conference on Technical Sciences ISC 2023). Organizator konferencije je Tehnički fakultet Bor Univerziteta u Beogradu, a Fakultet inženjerstva i prirodnih nauka bio je suorganizator ovog događaja.

Naši studenti, Bošnjak Ilma , Alida Kusić, Nizama Baručija, Merjem Delibašić, Amer Karić i Harun Pajić, su posjetili Bor i sa svojim radovima učestvovali na ovoj konferenciji. Posjetu je predvodila prof. dr. Aida Imamović. Tokom posjete studenti su bili i na stručnoj ekskurziji te su imali priliku upoznati se s radom kinesko-srbijanske kompanije Serbia Zijin Copper doo. Pored toga, posjetili su i Višegrad, Kragujevac i Zlatibor. U navedenom periodu, u Boru je također održana i tradicionalna 54. međunarodna oktobarska konferencija rudarstva i metalurgije (54th International October Conference IOC 2023), sa velikim brojem učesnika iz inostranstva, a posebno iz metalurške, rudarske i mašinske oblasti.