Direktor kompanije KOMOCHEM d.o.o. Zenica, Kenan Odobašić, i dekan Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka, prof. dr. sc. Farzet Bikić, 30.11.2023. godine su potpisali Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti edukativnih, istraživačkih i naučnih djelatnosti između kompanije i Fakulteta.
KOMOCHEM je kompanija koja proizvodi široki spektar proizvoda za građevinarstvo, kao što su fasade, ljepila, boje, lakovi, industrijski premazi, boje za ceste, aditivi za beton i dr. Više informacija o kompaniji možete pronaći na oficijelnoj web stranici kompanije https://www.komochem.ba/ kao i u promotivnom videu na linku Komochem promo.
Na ranije održanom sastanku u rektoratu Univerziteta u Zenici, kojem su prisustvovali rektor prof. dr. sc. Jusuf Duraković, prorektor za finansije i razvoj prof. dr. sc. Ilhan Bušatlić, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta prof. dr. sc. Hasan Avdušinović i dekan FIPNa prof. dr. sc. Farzet Bikić, s direktorom kompanije KOMOCHEM dogovoreno je i stipendiranje dva studenta Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka. Uskoro objavljujemo više informacija o uslovima za dodjelu stipendija.