Dekan Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, prof. dr. sc. Kemal Gutić, i dekan Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka, prof. dr. sc. Farzet Bikić, 18. 04. 2024. godine, potpisali su Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti edukativnih i naučnoistraživačkih djelatnosti.
Istog dana na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu održan je simpozij pod nazivom „Potencijali mineralnih sirovina u životnoj funkciji čistog zraka, vode i zemlje, s aspekta ekološko energetskih trendova“. Cilj ovog simpozija je bio ukazati na stateške mineralne sirovine u Bosni i Hercegovini, te kako da se naša zemlja pozicionira u odnosu na istraživanja i eksploataciju, uz istovremeno projektovanje i izradu kvalitetnih ekoloških rješenja.