Naučno-istraživački projekti na MTF-u

R. br. Naziv projekta  

Članovi projektnog tima

 

Status projekta

(aktivan/ završen)

 Vrsta projekta
1. Istraživanje mogućnosti primjene ekstrakata ploda, cvijeta i lista maline kao ekološkog inhibitora korozije bakra, mesinga i bronze F.Bikić, D. Kasapović, L.Sušić, S. Ćatić  aktivan Projekat sufinansira FMOIN,

CELAB d.o.o. Kakanj i

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Zagreb 
2. Development, education and practical improvement in the field of multifaceted problems of designing and manufacturing products for industrial and biomedical purposes S. Ekinović. A. Gigović-Gekić, H. Avdušinović aktivan CEEPUS
3. SCI-TECH CHALLENGE 2023 A. Gigović-Gekić, A. Mujkanović, H. Avdušinović, F. Bikić, N. Bušatlić, D. Ćubela, A. Mahmutović, R. Sunulahpašić, D. Kasapović, A. Karić, A. Halilović, L. Sušić, A. Muslić, O. Beganović, D. Mujagić, A. Zahirović završen Projekat finansiralo FMOIN
4. Mogućnost smanjenja emisije stakleničkih plinova upotrebom kalcinirane gline u proizvodnji cementa i betona M. Jovanović, A. Mujkanović, N. Bušatlić, N. Merdić, A. Zahirović, L. Sušić, E. Spahić, A. Muslić aktivan Projekat finansira FMOIN
5. Simulacija HDH tehnologije i karakterizacija titan praha za medicinske svrhe A. Imamović, L. Sušić, A. Gigović-Gekić, M. Oruč, Z. Alibašić, Š. Žuna aktivan Projekat finansira FMOIN
6. Cost action CA18120

„Relable Roadmap for Certification of Bonded Primary Structures“

H.Avdušinović, član Upravnog odbora COST projekta aktivan EU Framework programe H2020
7. EIT Raw Materials

Program: HEI Capacity Builiding Initiative , H2020

H. Avdušinović, M. Hadžalić aktivan Projekt je finasiran od strane EU. Cilj je poboljšanje inovativnih kapaciteta Univerziteta.
 8. Razvoj ekološki prihvatljivog betona visokih performansi upotrebom lokalno dostupnih mineralnih dodataka A. Mujkanović, M.Jovanović, A. Karić, A. Muslić završen Projekt sufinansiran od strane FMON

Projektni partner firma SAC Testin&Consulting d.o.o. Sarajevo

 9. Invest RM: Multi – factor model for investments in the row material sector“ Showcase B&H E.Terzić, M. Jovanović, A. Mujkanović aktivan Program: H2020; EIT RM Poziv: KAVA RIS (Regional Innovation Sheme)
 10. Cost action CA15202 SARCOS (Self-healing As prevention Repair of COncrete Structures) A. Mujkanović, član Upravnog odbora projekta završen EU Framework programe H2020
 11. Cost action CA19140 – Focused Ion Technology for Nanomaterials A. Gigović-Gekić član Upravnog odbora projekta aktivan EU Framework programe H2020
12. Ispitivanje mogućnosti korištenja tehnogenih otpadnih materijala za proizvodnju geopolimera N. Bušatlić, l. Bušatlić, M. Nevzet, A. Mujkanović, M. Jovanović, A. Halilović, A. Karić, Dž. Smajić-Terzić aktivan Interni projekat MTF

Preliminarna istraživanja.

Rezultati će poslužiti kao osnova za aplikaciju na konkurse za naučnoistraživačke projekte

 13. Ispitivanje zavarljivosti austenitnog nehrđajućeg čelika Nitronic 60“ A. Gigović-G.ekić, R. Sunulahpašić, B. Alić, B. Fakić, B. Muminović, A. Muslić, E. Agović, M. Kanurić, student, M. Dedić, student, M. Dreco, student aktivan Interni projekat MTF

Preliminarna istraživanja.

Rezultati će poslužiti kao osnova za aplikaciju na konkurse za naučnoistraživačke projekte

 14. Ispitivanje zavarljivosti superlegure NImonic 80A R. Sunulahpašić, M. Hadžalić, B. Alić, A. Gigović-Gekić, B. Fakić aktivan Interni projekat MTF

Preliminarna istraživanja.

Rezultati će poslužiti kao osnova za aplikaciju na konkurse za naučnoistraživačke projekte