Predstavnici kompanije GS TMT Travnik, mr. Senka Hodžić, mr. Hasija Hajdarević-Varupa i Kenan Bečić, dipl. inž.,  05.12.2023. održali su prezentaciju za studente FIPNa u okviru koje su detaljno upoznali studente s djelatnošću kompanije, njenim proizvodnim programom te uslovima rada uposlenika. Prezentacija je uključivala detaljan opis radnih mjesta na koja bi po završetku studija naši studenti mogli konkurisati. Značajan segment prezentacije odnosio se na problematiku zaštite na radu, te prava i obaveza radnika kompanije. Na osnovu ranije postignutog dogovora menadžmenta FIPNa i kompanije, GS-TMT Travnik će stipendirati:

  • dva studenta SP Metalurško inženjerstvo / Inženjerstvo materijala- smjer za metalne materijale,
  • dva studenta SP Hemijsko inženjerstvo, i
  • dva studenta SP Zaštita na radu i zaštita od požara.