Univerzitet u Zenici zajedno sa predstavnicima Univerziteta u Poatjeu organizuje prezentaciju za nastavnike i studente o internacionalizaciji nastavnog plana i programa pod nazivom “How to internationalize your curricula (students & teachers)” .
Prezentacija će se održati 14.05.2024. godine (utorak) s početkom u 11:30h u prostorijama Univerziteta u Zenici – Pravnog fakulteta, sala broj 2.

Predstavnici Univerziteta u Poatjeu govorit će o internacionalizaciji plana i programa uključujući:

  • Zašto izabrati Francusku?
  • Francuski jezik, kultura, Univerzitet i metodologija
  • Istraživački centri/laboratorije i doktorske škole Univerziteta
  • E+ program razmjene
  • Slavistički odsjek