Dana 17.11.2023. godine direktor kompanije Ze-Steel d.o.o. Zenica Jusuf Kravić, i dekan Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka prof. dr. sc. Farzet Bikić potpisali su Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti edukativnih, istraživačkih i naučnih djelatnosti između kompanije i Fakulteta. Ze-Steel d.o.o. Zenica je pretežno izvozno orijentisana kompanija koja se bavi proizvodnjom toplo valjanih čeličnih profila, svijetlo-vučene žice te galvanskim pocinčavanjem. U okviru sastanka održanog povodom potpisivanja sporazuma, razgovaralo se o mogućnostima saradnje na području naučnoistraživačkog rada, izvođenja praktične nastave za studente u pogonima kompanije kao i poboljšanja kvaliteta obavezne ferijalne prakse studenata.