Kompanija ArcelorMittal Zenica je, u 2024. godini,  otpočela s realizacijom Protec projekta, te je isti, preko svojih ambasadora, prezentovala studentima Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka 28. marta 2024. Ovaj projekat se odnosi na uključivanje, kao i na finansijsku potporu studentima završnih godina tehničkih studija, metalurške i  mašinske struke, kroz njihovo učešće u praktičnoj realizaciji aktuelnih projekata ove kompanije.
O navedenim projektima su govorili nekadašnji studenti Univerziteta Zenica, dipl. inženjer metalurgije Vedad Karić i dipl. inženjer mašinstva Lejla Delić.
Nakon prezentacije održan je i kraći sastanak u dekanatu s menadžmentom Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka, pri čemu je još jednom Antonela Opačak, asistent menadžera  Departmenta za ljudske resurse, istakla potrebu kompanije ArcelorMittal Zenica za kadrovima tehničkih studija, i nastavak saradnje.

Za apliciranje na projekte  i detaljnije informacije studenti se mogu obratiti na e-mail vedad.karic@arcelormittal.com , edina.dogdibegovic@arcelormittal.com ili na kontakt telefon 032 467 237.