Voditeljica odjela održivosti kompanije “Adriatic Metals BH” d.o.o., mr. sci. Vildana Mahmutović, uz podršku kolega iz ove kompanije, 30.05.2024. godine, održala je studentima i zaposlenicima fakulteta prezentaciju na temu „Održivost u rudarstvu – primjeri iz prakse“. Prezentacija je, pored problematike zaštite okoliša i održivosti, uključivala opis radnih mjesta u ovoj kompaniji na koja bi po završetku studija naši studenti mogli konkurisati, a studentima su prenesene i informacije o mogućnostima realizacije ljetne prakse u kompaniji. Na sastanku predstavnika kompanije s menadžmentom i nastavnicima FIPNa razgovaralo se o mogućnostima saradnje na poljima naučnoistraživačkog rada i nastavnog procesa.