Dana 11.01.2024. na Fakultetu inženjerstva i prirodnih nauka Univerziteta u Zenici, kandidatkinja Vedina Purić-Selimović odbranila je svoj magistarski rad pod nazivom DOPRINOS OPTIMIZACIJI PARAMETARA TEMPCOR PROCESA I DODATNIH VODENIH KUTIJA ZA PROIZVODNJU REBRASTOG BETONSKOG ČELIKA U KOTURU i stekla zvanje magistra metalurgije .

Javna odbrana magistarskog rada je održana  pred Komisijom za ocjenu i odbranu u sastavu:
1. prof. dr. emeritus Mirsada Oruč, predsjednik Komisije
2. prof. dr. Omer Beganović, mentor i član Komisije
3. prof. dr. Almaida Gigović-Gekić, član Komisije

Javnoj odbrani magistarskog rada kandidatkinje Vedine Purić-Selimović prisustvovale su i radne kolege iz kompanije
ArcelorMittal Zenica, department Valjaonice.