Kompanija „KOMOCHEM“ d.o.o. je odlučila da umjesto dogovorene dvije, dodijeli pet stipendija studentima Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka. Stipendije će dobiti:

  • MIDHETA ARNAUTOVIĆ, studijski program Hemijsko inženjerstvo, IV. godina         
  • IMAN MUJKIĆ , studijski program Hemijsko inženjerstvo, IV. godina
  • DARIJA HUSETOVIĆ, studijski program Hemijsko inženjerstvo, IV. godina
  • INELA HEĆIMOVIĆ, studijski program Hemijsko inženjerstvo, III. godina
  • BINASA  DELIĆ, studijski program Materijali – nemetalni materijali, IV. godina

Fakultet se zahvaljuje kompaniji „Komochem“ d.o.o. na dodijeljenim stipendijama našim studenticama.

Komochem d.o.o. je kompanija koja proizvodi široki spektar proizvoda za građevinarstvo, kao što su: fasade, ljepila, boje, lakovi, industrijski premazi, boje za ceste, aditivi za beton i dr. Više informacija o kompaniji možete pronaći na oficijelnoj web stranici kompanije https://www.komochem.ba/ kao i u promotivnom videu na linku Komochem promo.