Dana 03.11.2023. godine, u direkciji kompanije GS-TMT Travnik održan je sastanak kome su prisustvovali direktorica Snježana Kopruner, tehnički direktor Senad Beganović, Elma Perenda, koordinator za ljudske resurse, uposlenica Amina Čaušević, dekan prof. dr. Farzet Bikić, prodekan za NIR prof. dr. Adnan Mujkanović i prof. dr. Almaida Gigović-Gekić.

Razgovaralo se o mogućnostima saradnje kompanije i FIPN-a te je dogovoreno je da će kompanija stipendirati šest studenata i to:

  • dva studenta SP Hemijsko inženjerstvo,
  • dva studenta SP Metalurško inženjerstvo/Inženjerstvo materijala (Metalni materijali), i
  • dva studenta SP Zaštita na radu.

Uskoro ćemo dati više informacija o uslovima stipendiranja i načinu konkurisanja.