Univerzitet u Jaenu (studenti svih studijskih programa Univerziteta u Zenici, u zavisnosti od dostupnih predmeta na engleskom jeziku) 
https://unze.ba/konkurs-za-studente-univerziteta-u-zenici-u-akademskoj-2024-2025-godini-u-okviru-programa-erasmus-saradnja-s-partnerskim-zemljama-univerzitet-u-jaenu-spanija/

Univerzitet u Saarlandu (jezici, materijali, pravo, IKT)
https://unze.ba/konkurs-za-studente-univerziteta-u-zenici-u-akademskoj-2024-2025-godini-u-okviru-programa-erasmus-saradnja-s-partnerskim-zemljama-univerzitet-u-saarlandu-njemacka/

Univerzitet u Lleidi (inžinjerstvo, ekonomija – zavisno od dostupnih predmeta na engleskom jeziku)
https://unze.ba/konkurs-za-studente-univerziteta-u-zenici-u-akademskoj-2024-2025-godini-u-okviru-programa-erasmus-saradnja-s-partnerskim-zemljama-univerzitet-u-lleidi-spanija/

Univerzitet u Poatjeu (jezici, ekonomija, pravo, IKT, mašinstvo, hemijsko inžinjerstvo)
https://unze.ba/poziv-za-studente-univerziteta-u-zenici-za-mobilnost-na-univerzitetu-u-poatjeu-francuska-akademskoj-2024-2025-godini/

Univerzitet u Kelnu (studijski programi inžinjerstva)
https://unze.ba/konkurs-za-mobilnost-u-zimskom-semestru-2024-25-godine-u-okviru-programa-erasmus-ka171-univerzitet-u-kelnu-njemacka/ 

Univerzitet u Leuvenu, Belgijahttps://unze.ba/konkurs-za-studente-univerziteta-u-zenici-za-zimski-semestar-akademske-2024-2025-godine-u-okviru-programa-erasmus-saradnja-s-partnerskim-zemljama-univerzitet-u-leuvenu-belgija/