Objavljen je Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu drugog ciklusa na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini (Drugi upisni rok).

Konkurs traje od 28. augusta do 15. septembra 2023. godine.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini (drugi upisni rok)
Konkurs za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/24. godini (Magistarski studij)

(linkovi sa unze.ba)